Pågående studier

Lenke til pågående studier finnes her: https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier. Søk på melanom for aktuelle studier med kontaktpersoner