Onkologisk forum i november hvert år

onkologisk forum

Andre møter:

Nasjonalt møte om Malignt Melanom i Trondheim 13.September 2019

Malignt melanom er blant de kreftsykdommene som øker mest i Norge. Tidlig diagnostikk og behandling er viktig da overlevelse er sterkt knyttet til stadium. Dybdevekst (Breslow tykkelse) og spredning til lymfeknuter er de viktigste prognostiske markører. Norsk melanomgruppe arbeider for å redusere en økende insidens. Her er både informasjon- og holdingskampanjer om solhygiene, bruk av solfaktor og tidlig kontakt ved mistanke om ondartet sykdom viktig. Samtidig er vi opptatt at nasjonale retningslinjer for behandling av malignt melanom holder høy internasjonal standard.

Norsk melanomgruppe inviterer derfor til et nasjonalt møte om malignt melanom. Målgruppen er blant annet allmennleger, onkologer, kirurger, plastikkirurger, hudleger og radiologer. Målet er å lære om epidemiologi, diagnostikk, primærbehandling, behandling av utbredt sykdom og follow up. Sentrale aktører i Norge og Danmark er med som foredragsholdere. Kurset holdes i historiske omgivelser i Erkebispegården med Nidarosdomen som nærmeste nabo. Kurset er lagt til en fredag slik at man har mulighet til å utforske Trondheim som tilbyr historiske bygninger, museer og et uttall av overnattingsteder, spisesteder og forretninger i gangavstand fra konferansestedet. Endelig program med foredragsholdere vil bli sendt ut i og tid før kursstart.

Velkommen til en faglig utbyttesrik dag i Trondheim.

www.melanomagroup.eu/

* Neste Nordiske Melanommøte blir i Helsinki