Onkologisk forum i november hvert år

onkologisk forum

Andre møter:

Neste styringsgruppemøte i NMG er planlagt til 08.06.21

https://worldmelanoma2021.com/ ble avholdt virtuelt og det ligger en "on-demand service" hvor man kan se innholdet hvis man deltok: https://worldmelanoma2021.com/on-demand-service/

 

Nasjonalt møte om Malignt Melanom ble holdt sist i Trondheim 13.september 2019. Godt oppmøte og godt faglig innhold!

 

Hvert år avholdes onkologisk forum i november: https://onkologiskforum.org/ 

Møtet i 2020 skulle vært 19 og 20 november i Oslo men ble avlyst grunnet koronapandemien

www.melanomagroup.eu/

* Neste Nordiske Melanommøte blir i Helsinki