Onkologisk forum i november hvert år

onkologisk forum

Andre møter:

Nasjonalt møte om Malignt Melanom ble holdt sist i Trondheim 13.september 2019. Godt oppmøte og godt faglig innhold!


Hvert år avholdes onkologisk forum i november: https://onkologiskforum.org/ 

Møtet i 2020 er 19 og 20 november i Oslo

www.melanomagroup.eu/

* Neste Nordiske Melanommøte blir i Helsinki