Onkologisk forum i november hvert år

onkologisk forum

Andre møter:

Neste styringsgruppemøte i NMG er planlagt til onkologisk forum i 16-17 november 2023

 

Nasjonalt møte om Malignt Melanom ble holdt sist i Trondheim 13.september 2019. Godt oppmøte og godt faglig innhold!

 

Hvert år avholdes onkologisk forum i november: https://onkologiskforum.org/ 

Møtet i 2020 skulle vært 19 og 20 november i Oslo men ble avlyst grunnet koronapandemien

www.melanomagroup.eu/

  • Neste Nordiske Melanommøte blir på Island 11-13 oktober 2023: https://nmm2023.hi.is/