Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsprogrammet er oppdatert i 8 utgave 14.10.2019 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Det er sendt inn oppdatering av medisinsk behandling med adjuvant behandling som er godkjent siden 26.8.2019.

Ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 er innført 1.1.2018


Her følger vedtak etter møte 15.11.2017 om oppfølgning og kirurgi som er sendt til oppdatering av handlingsprogrammet.

Oppfølgningsvedtaket i NMG er sendt til vurdering til Nye Metoder og ligger derfor ikke i handlingsplanen, men kan leses under fanen Handlingsplan.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Kreftpakkeforløp innføres for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.