Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsplanen er oppdatert i september 2018 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Det er sendt inn oppdatering av epidemiologikapittel, patologikapittel, kirurgikapittel, oppfølgningskapittel og ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 som er innført 1.1.2018

Feil i handlingsprogrammet:

  • på side 34 i handlingsprogrammet skal det stå: < 0,8 mm for stadium Ia og ikke ≤ 0,8 mm
  • I tabell 2 på side 90 mangler Stadium IIID og IV.
  • Feilene er meldt inn til helsedirektoratet.

på side 34 i handlingsprogrammet skal det stå: < 0,8 mm for stadium Ia og ikke ≤ 0,8 mm

I tabell 2 på side 90 mangler Stadium IIID og IV.

Feilene er meldt inn til helsedirektoratet.

Her følger vedtak etter møte 15.11.2017 om oppfølgning og kirurgi som er sendt til oppdatering av handlingsprogrammet.

Oppfølgningsvedtaket i NMG er sendt til vurdering til Nye Metoder og ligger derfor ikke i handlingsplanen, men kan leses under fanen Handlingsplan.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Kreftpakkeforløp innføres for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.