Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsprogrammet er oppdatert i 8 utgave 14.10.2019 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Det er sendes i disse dager inn oppdatering av hele handlingsprogrammet og vi håper det blir publisert i løpet av februar 2020. 

Medisinsk behandling adjuvant behandling er godkjent siden 26.8.2019.

Ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 er innført 1.1.2018


Oppfølgningsvedtaket i NMG  sendes i disse dager til Helsedirektoratet og ligger derfor ikke i handlingsplanen, men kan leses under fanen Handlingsplan.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Kreftpakkeforløp er innført for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.