Medlemmer

Denne perioden startet: 20.11.2016

Neste oppnevnelse blir innen: 20.11.2019

Styringsgruppen i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.13 (25 med vara)

Helse Vest:

Oddbjørn Straume (leder) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (sekretær), Plastikkirurgisk avdeling

Lars Andreas Akslen, Patologisk avdeling

Ingeborg Bachmann, Hudavdeling

Jarle Kjøsen, Plastikkirurgisk avdeling (vara fra desember 2016)


Helse Sør-Øst:

Kari Dolven Jacobsen, Onkologisk avdeling

Truls Ryder (2016), Plastikkirurgisk avdeling

Anna K. Winge-Main, Onkologisk avdeling (vara, 2015)

Ingrid Roscher, Hudavdeling (2015)

Nils Andreas Eide, Øyeavdeling

Thomas Bærland, Øyeavdelingen (vara, 2016)

Jürgen Geisler, Onkologisk avdeling


Helse Midt-Norge:

Hans Fjøsne, Kirurgisk avdeling

Håvard Nordgaard, plastikkirurgisk avdeling (Vara for Fjøsne fra oktober 2018)

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Ragnhild Telnes, Hudavdeling


Helse Nord:

Katja Bremnes, Hudavdeling

Solveig Nergård, Plastikkirurgisk avdeling

Anita Amundsen, Onkologisk avdeling (Kasserer, fra november 2018)


Forsker:

Martha Nyakas, Onkologisk avdeling


Genetiker:

Lovise Mæhle


Radiolog:

Marianne Fretheim, Radiumhospitalet (februar 2017)

Marit Langmyr, St. Olav vara (juni 2017)


Nukleærmedisiner:

Ayca Løndalen (november 2018)


Almenpraktiker:

Lene Kroken


Kreftregisteret:

Trude Eid Robsahm

Arbeidsutvalget i Norsk Melanom Gruppe per november 2016

Oddbjørn Straume (leder) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (sekretær), Plastikkirurgisk avdeling

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling