Medlemmer

Denne perioden startet: 20.11.2019

Neste oppnevnelse blir innen: 20.11.2022

Styringsgruppen i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.19 ( med vara)

Helse Vest:

Oddbjørn Straume (leder) Onkologisk avdeling

Cornelia Schuster (vara fra 20.11.19) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (sekretær), Plastikkirurgisk avdeling

Jarle Kjøsen, Plastikkirurgisk avdeling (vara fra desember 2016)

Ingeborg Bachmann, Hudavdeling

Rita Grude Ladstein (vara fra 20.11.19) Hudavdeling


Helse Sør-Øst:

Kari Dolven Jacobsen, Stråleonkolog, Onkologisk avdeling

Truls Ryder (2016), Plastikkirurgisk avdeling

Robert Hermann (vara fra 20.11.19), Plastikkirurgisk avdeling

Anna K. Winge-Main, Onkologisk avdeling (Nestleder)

Jürgen Geisler, (vara fra 20.11.19) Onkologisk avdeling

Ingrid Roscher, Hudavdeling (2015)

Linn Landrø (vara fra 20.11.19), Hudavdeling

Thomas Bærland, Øyeavdelingen 

Nils Andreas Eide, (Vara fra 20.11.19), Øyeavdeling 


Helse Midt-Norge:

Hans Fjøsne, Kirurgisk avdeling

Håvard Nordgaard, plastikkirurgisk avdeling (Vara for Fjøsne fra oktober 2018)

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Olav Toai Duc Nguyen, (Vara fra 20.11.19), Onkologisk avdeling

Ragnhild Telnes, Hudavdeling

Ellen Bjørge, (vara fra 20.11.19), Hudavdeling


Helse Nord:

Katja Bremnes, Hudavdeling

Nina Teigen, (vara fra 20.11.19), Hudavdeling

Solveig Nergård, Plastikkirurgisk avdeling

Thomas Sjøberg, (vara fra 20.11.19), Plastikkirurgisk avdeling

Anita Amundsen, Onkologisk avdeling (Kasserer, fra november 2018)

Nina Hjelle, (vara fra 20.11.19) , Onkologisk avdeling


Patolog: 

Sura Mohammed Aziz, 20.11.19

Alec Thompson, vara fra 20.11.19


Forsker:

Martha Nyakas, Onkologisk avdeling


Genetiker:

Tone Vamre


Radiolog:

Marianne Fretheim, Radiumhospitalet (februar 2017)

Marit Langmyr, St. Olav vara (juni 2017)


Nukleærmedisiner:

Ayca Løndalen (november 2018)

Gulati Ankush, vara fra 20.11.19, 


Almenpraktiker:

Lene Kroken


Kreftregisteret:

Trude Eid Robsahm

Arbeidsutvalget i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.2019

Oddbjørn Straume (leder av NMG og onkologgruppen) Onkologisk avdeling

Anna Winge-Main (nestleder) Onkologisk avdeling

Anita Amundsen (kasserer) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (Leder av kirurgisk gruppe i NMG og hjemmesideansvarlig), Plastikkirurgisk avdeling

Katja Bremnes (Leder av hudlegegruppen i NMG) Hudavdelingen

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Vara:

Olav Toai Duc Nguyen (onkologisk avdeling)

Truls Ryder (Plastikkirurgisk avdeling)