Medlemmer

Denne perioden startet: 20.11.2022

Neste oppnevnelse blir innen: 20.11.2025

Styringsgruppen i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.22 ( med vara)

 

 

Helse Vest:

Oddbjørn Straume (fratrått som leder i Norsk melanom Gruppe 12.4.24 og onkologigruppen ) Onkologisk avdeling

Cornelia Schuster (vara fra 20.11.19) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (leder kirirgugruppen), Plastikkirurgisk avdeling

Elisabet Jåthun, Plastikkirurgisk avdeling (vara fra 20.11.21)

Ingeborg Bachmann, Hudavdeling

Rita Grude Ladstein (vara fra 20.11.19) Hudavdeling

 

Helse Sør-Øst:

Truls Ryder (2016), Plastikkirurgisk avdeling

Robert Hermann (vara fra 20.11.19), Plastikkirurgisk avdeling

Anna K. Winge-Main, Onkologisk avdeling (Konstituert leder fra 12.4.24)

Kristin Hortemo, 2022 Hudavdeling

Ingrid Roscher, (vara fra 2022) Hudavdeling (2015)

 

Helse Midt-Norge:

Håvard Nordgaard, plastikkirurgisk avdeling (oktober 2018)

Frode Brattli, plastikkirurgisk avdeling (vara 2022)

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Olav Toai Duc Nguyen, (Vara fra 20.11.19), Onkologisk avdeling

Ragnhild Telnes, Hudavdeling

Ellen H. Modalsli, (vara fra 2022), Hudavdeling

 

Helse Nord:

Katja Bremnes, leder hudgruppen, Hudavdeling

Marita Jenssen, (vara fra 2023), Hudavdeling

Solveig Nergård, Plastikkirurgisk avdeling

Thomas Sjøberg, (vara fra 20.11.19), Plastikkirurgisk avdeling

Anita Amundsen, Onkologisk avdeling (Kasserer, fra november 2018)

Line Hjelle, (vara fra 20.11.19) , Onkologisk avdeling

 

Stråleonkolog

Kari Dolven Jacobsen, Stråleonkolog, Onkologisk avdeling

 

Patolog: 

Sura Mohammed Aziz, 20.11.19

Alec Thompson, vara fra 20.11.19

 

Forsker:

Martha Nyakas, Onkologisk avdeling

 

Genetiker:

Tone Vamre

 

Radiolog:

Marianne Fretheim, Radiumhospitalet (februar 2017)

Marit Langmyr, St. Olav vara (juni 2017)

 

Nukleærmedisiner:

Ayca Løndalen (november 2018)

Gulati Ankush, vara fra 20.11.19, 

 

Almenpraktiker:

Lene Kroken

 

Kreftregisteret:

Trude Eid Robsahm

 

Øye

Thomas Bærland fra 20.11.19

Arbeidsutvalget i Norsk Melanom Gruppe per 20.11.2022

Oddbjørn Straume (leder av NMG og onkologgruppen) Onkologisk avdeling

Anna Winge-Main (nestleder) Onkologisk avdeling

Anita Amundsen (kasserer) Onkologisk avdeling

Henrik Løvendahl Svendsen (Leder av kirurgisk gruppe i NMG og hjemmesideansvarlig), Plastikkirurgisk avdeling

Katja Bremnes (Leder av hudlegegruppen i NMG) Hudavdelingen

Jarle Karlsen, Onkologisk avdeling

Vara:

Olav Toai Duc Nguyen (onkologisk avdeling)

Truls Ryder (Plastikkirurgisk avdeling)