Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsprogrammet er oppdatert i 9 utgave 22.5.20 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Adjuvant medisinsk behandling er godkjent siden 26.8.2019.

Ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 er innført 1.1.2018

Alle vedtak i NMG  ligger ikke i handlingsplanen siden det tar tid å oppdatere handlingsprogrammet. Det foreligger vedtak i NMG fra 1.5.2020 hvor anbefaling for sentinel node biopsi/ vaktpostlymfeknutekirurgi endres til rutinemessig å utføres fra stadium pT2a og høyere. Prosedyren kan stadig vurderes fra stadium pT1b og nærmere beskrivelse kan leses i teksten under fanen handlingsprogram sammen med anbefalt oppfølgning og staging.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Kreftpakkeforløp er innført for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.