Velkommen til Norsk Melanom Gruppe

Handlingsprogrammet er oppdatert i 10 utgave 5.7.23 og kan leses på Helsedirektoratets hjemmeside.

Neoadjuvant behandling siden 5.7.23. Pasienter med klinisk detekterbar og resektabelt stadium IIIB-IV diskuteres på melanom-MDT med tanke på neoadjuvant behandling med PD-1 hemmer.
Primært inoperable hudmelanomer og slimhinnemelanomer kan være aktuelle for neo-adjuvant behandling etter diskusjon på melanom MDT-møte.

Adjuvant medisinsk behandling er godkjent siden 26.8.2019. Fra 12.2.24 ble adjuvant behandling godkjent for stadium IIB og IIC. Lenke til nye metoder.

Ny stadieinndeling jvf UICC og AJCC 2018 er innført 1.1.2018

Alle vedtak i NMG  ligger ikke i handlingsplanen siden det tar tid å oppdatere handlingsprogrammet.

På Onkologisk forum 15-16.11.18 i Bergen er det besluttet å avvikle preoperativ ultralyd før vaktpostlymfeknutekirurgi grunnet manglende effekt. Ultralyd anbefales fortsatt i oppfølgningen.

Type text here

Kreftpakkeforløp er innført for melanom fra 1.9.2015. Se mer hos Helsedirektoratet eller via våre lenker.